Legálnost webu

Zpět na informace O nás

Autorská práva

Na tomto webu nejsou uloženy žádné nelegální soubory. Provozovatel webu rovněž žádné soubory porušující autorská práva nevytváří, neumisťuje na internet a ani je nezpřístupňuje veřejnosti.

Právní posouzení specializovanou advokátní kanceláří

Trestně odpovědným za porušení autorského práva dle ust. § 270 trestního zákoníku může být pouze osoba, která autorské dílo na internet vložila a zpřístupnila jej tak veřejnosti, nebo provozovatel internetových stránek, který byl na protiprávnost upozorněn, ale i přes tuto skutečnost, nápravu neučinil. Trestně odpovědným pak nemůže být osoba, které pouze jiné osobě sdělí informaci o tom, kde se na internetu nachází autorské dílo (předá odkaz na internetové stránky, kde se nachází autorské dílo).

www.lawyer.cz

Šetření policie ČR

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com