Čekárny mého života

Knihy       Autoři       Štítky  

V esejisticky laděných a výrazně autobiograficky postavených textech nabízí autorka nejrůznější metamorfózy a variace čekání jako konkrétní situace nebo duševního stavu člověka, vystaveného životu a jeho peripetiím.

Lenka Reinerová - Čekárny mého životaČekárny mého života
Autor: Reinerová Lenka
Vydavatel: mlp.cz
Žánr: Biografie

Autorka vychází z vlastní životní zkušenosti a nabízí širokou škálu možností, které pod pojmem čekání nastaly v čase či prostoru v různých okamžicích jejího života. Hlubokou a nelehkou životní zkušeností inspirované úvahy nad prožitkem čekání (ve smyslu konkrétním i abstraktním) v nejrůznějších životních situacích vedou autorku k pozastavení nad mnohotvárností tohoto stavu, ať se to týká konkrétního časového prožitku nebo psychického či citového rozpoložení. Ve velkorysém tematickém oblouku, od čekání na zrod nového člověka až po závěrečnou úvahu nad očekáváním jeho konce, se autorka opírá o konkrétní okamžiky a události vlastního života a nenásilně vybízí čtenáře k zamyšlení nad tématem, které přes všechnu moudrost a hloubku nepostrádá prvky určité hravosti.

Stáhnout: Lenka Reinerová - Čekárny mého života

O autorovi

Lenka Reinerová

Čes. německy píšící spisovatelka a překladatelka
Narozena 17.5.1916 v Praze, zemřela 27.6.2008 tamtéž. Beletristka - pražská německá spisovatelka, politická publicistka, překladatelka do němčiny.

Wikipedie

Další knihy autora Reinerová Lenka


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com